Call
Close
Close

Do you have any questions?

Just call us!

PRIVACY POLICIES

I denna integritetsskyddspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

GoReal Skåne AB (org. nr 559068-7819) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post.

Personuppgifter som vi samlar in från dig

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du besöker våra webbsidor, bokar spel, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller vid andra kontakter med oss.

Dessa uppgifter kan vara:
1. Namn
2. Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
3. Användardata (till exempel vilka webbsidor du besöker/har besökt och var på webbsidorna du klickar/har klickat)
4. IP-adress
5. Korrespondens med oss (exempelvis personuppgifter som du lämnar i samband med kontakter med oss)

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Marknadsföring, t.ex. genom våra nyhetsbrev med information om våra erbjudande, event etc. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev som privatperson behandlar vi dina personuppgifter baserat på ditt föregående samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke genom att mejla hello@questrooms.se. Och du kan alltid avregistrera dig från våra utskick i respektive kanal.

Genomföra och hantera din bokning av arrangemang och event

Behandling sker med stöd av vårt berättigade intresse att administrera och följa upp våra arrangemang och event samt att ge information som du behöver känna till inför och efter ditt besök.

Lagring

Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen.
I övriga fall kommer vi regelbundet se över vår personuppgiftshantering. Vi kan exempelvis radera dina uppgifter om du inte har varit i kontakt med oss på länge.
Dina rättigheter
Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.
Vi kommer alltid att radera dina uppgifter i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (till exempel den behandling som baseras på våra berättigade intressen) eller begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Cookies
När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress och cookies.